Logo_StASamenSterk_png
logo ZZP Nederland stichting
keurmerk-niveau-5-35
Stefan&Annemiek

Wie zijn wij?

Stefan ter Horst

Persoonlijk begeleider
Verslavingscounselor
Consultant op het gebied van ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn

Annemiek ter Horst – Vennink

Persoonlijk begeleidster i.o.
Secretariaat

Wat we doen

StA begeleidt en ondersteunt mensen bij het herstel van verslavings- en/of psychische problematiek

StA geeft trainingen en coaching op het gebied van zorg, herstel, participatie en ervaringsdeskundigheid. Dit aan cliënten, naasten, gemeentes en andere instellingen

Wij onderscheiden ons doordat wij met z'n tweeën het TOTAALPAKKET aan zorg kunnen bieden aan onze cliënten.

Zowel het psychische als het verslavingsdeel, het dagelijks functioneren en participeren in de maatschappij, de thuisadministratie op orde krijgen, het huis ordenen en een gezonde levensstijl creëren.

We kijken samen met de cliënt naar zijn/haar kwaliteiten en werken daar vanuit naar herstel. We bieden een vast vertrouwensmaatje die flexibel inzetbaar is. We werken naast persoonlijk contact ook met E-health via diverse sociale mediakanalen.

Two Closed Doors with Different Color in Front in the Room 3D Illustration, Choice Concept

Waar wij mee werken

Onze methodiek is gestoeld op de theorie van de presentie van Andries Baart. De essentie van deze theorie is de aanwezigheid van de hulpverlener/begeleider in het dagelijks leven van de cliënt. Gevolg hiervan is dat in tegenstelling tot bij CAU (Care As Usual) de daadwerkelijke onderliggende problematiek beter aan het licht komt.
Alle methodieken die wij inzetten zijn hieraan onderhevig en hierbij ook aan de behoefte van de cliënt. Zo ontstaat vraag gestuurde in plaats van aanbodgerichte hulpverlening. Dit geheel kan ook omvat worden als herstel ondersteunende zorg.

Wij werken onder meer met
- Cognitieve gedragstherapie
- NLP/RET
- Coäctief coachen
- Motiverende gespreksvoering
- Geef me de 5
- IRB
- Systemisch coachen

Onze visie

Ons doel is mensen bewust te laten worden van de kwaliteiten die ze hebben. Samen een positieve, unieke en persoonlijke structuur neer te zetten. Waardoor er een omgeving ontstaat waarin men de ruimte en de kracht ervaart om te gaan én te blijven staan.

Onze missie

Wij begeleiden en ondersteunen mensen met psychische- en/of verslavingsachtergrond vanuit het holistische gedachtengoed bij het herstel én het bewust worden van de vele kwaliteiten die ze hebben en motiveren om daar vanuit verder te gaan leven.

Wat wij bieden

Één vast vertrouwensmaatje

Een direct contact met de persoonlijk begeleider. Telefonisch of via social media goed bereikbaar.

Uniek en persoonlijk systeem

Met als doel een omgeving te creëren waarin de cliënt op de hoogst haalbare en meest gewenste wijze kan functioneren. Met als gevolg dat hinderende factoren niet langer een hoofdrol spelen.

Opzetten van steunende netwerken

Zodat er weer ruimte ontstaat voor groei.

(Meerdaagse) trainingen

Wij zijn gespecialiseerd in trainingen waarbij gekeken en ervaren wordt welke onderstroom er speelt binnen jullie zorgbedrijf/zorginstelling.

Waarom lukt het niet/wel om de uitgezette koers te blijven varen?  Waar staan jullie nu en waar willen jullie naar toe? Hoe kom je tot verandering en hoe krijg je daadwerkelijk inzicht?

De meerwaarde die wij bieden is dat naast de invalshoek vanuit herstel ondersteunende zorg er ook systemisch gekeken én ervaren zal worden.

Een (meerdaagse) training van experts vol belevingen die verbinding en inzichten binnen het team tot stand brengt.

Silhouette of bird flying and broken chains at beautiful mountain sunset background

Herstel versus genezing

Genezing gaat uit van een terugkeer naar de oude situatie. Volgens ons is dit te ongenuanceerd.

Dit omdat verslaving en/of psychische problemen door hun levens ontwrichtende karakter vaak diepe sporen achterlaat. Sporen die niet uit te wissen zijn.

M.a.w. een depressie, een verslaving, een psychose enzovoort heeft zoveel impact dat het onmogelijk is terug te gaan naar de situatie van voordat dit gebeurde.

Herstel is een breder begrip dan genezing.

Het gaat over het (her)vinden van de regie over eigen leven.

Herstel gaat uit van eigen kracht. De moed vinden om nieuwe paden te bewandelen.

Herstel gaat er ook vanuit dat het eigen handelen een functie heeft of heeft gehad en een reactie was op gebeurtenissen.

We beperken ons niet tot het herstel van symptomen (remissie), maar veel meer om het herstel van het functioneren (functionele remissie) en belangrijker nog, herstel van het zelfbeeld.

Begeleiding en ondersteuning

We maken bewust een onderscheid tussen begeleiding en ondersteuning.

Begeleiding
Bij onze begeleiding gaat het vooral om het (her)ontdekken van eigen ideeën.
Het ontdekken wat het leiden van een bevredigend, hoopvol en nuttig leven inhoudt voor de cliënt en ze hierbij begeleiden.

Ondersteuning
Bij onze ondersteuning gaan we wederom uit van eigen kracht en kunnen.
We gaan er vanuit dat mensen zelf dingen kunnen, echter dat dit niet altijd alleen lukt. We helpen de cliënt met het ontplooien van deze ideeën.

We zijn er voor...

(Jong)volwassenen

  • Die kampen met psychische uitdagingen.
  • Die worstelen met verslaving.
  • Die het (nog) niet lukt om structuur in de dag te brengen.
  • Die uitdagingen missen en hun talenten nog niet kennen.
  • Die willen herstellen en participeren in de maatschappij.
  • Die een persoonsgebonden budget (PGB) hebben of daarvoor in aanmerking komen (zie voor meer informatie over PGB : Per Saldo - www.persaldo.nl).

Wanneer je een klacht hebt

StA samen sterk is aangesloten bij een onafhankelijke en erkende geschilleninstantie Stichting Zorggeschil (Verklaring deelname Quasir). Mocht je een klacht hebben dan zouden we het fijn vinden dat je die eerst met ons bespreekt natuurlijk, maar je kunt ook rechtstreeks bij Stichting Zorggeschil (link) terecht.

Privacy verklaring , Algemene Voorwaarden & Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Hoe we omgaan met je dossier en dat we je gegevens niet delen met anderen, zonder dat je ons daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven, staat beschreven in onze Privacy verklaring. In onze Algemene Voorwaarden kan je lezen welke wederzijdse rechten en plichten wij hanteren wanneer wij een begeleidingstraject met je aangaan. Verder werken we met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Ons Keurmerk

Zzp’ers in de zorg krijgen steeds meer te maken met allerlei regels die er binnen het vakgebied gelden. En dat levert vaak extra administratief werk op.

KIWA 'Mijn Keurmerk' is er op gericht, op basis van wet- en regelgeving, kwaliteit en ondernemerschap, dat de zzp’er in het digitale dossier bewijzen toe kan voegen zodat men kan aantonen aan de specifieke eisen te voldoen.

Wij van Sta samen sterk hebben beide ons keurmerk behaald en zijn daarom vakbevoegd en vakbekwaam bevonden. Wij dienen jaarlijks aan te tonen dat wij nog aan deze eisen voldoen.

Voor meer informatie kan je kijken op www.mijnkeurmerk.nl

Neem contact met ons op

Beilerstraat 24
9401 PL Assen

stasamensterk@gmail.com

06 23 86 86 17
06 40 49 35 14

Invalid Email