Logo_StASamenSterk_png
Stefan&Annemiek

Wie zijn wij?

Stefan ter Horst

44 jaar
HBO gediplomeerd ervaringsdeskundige
Herstelcoach

 

Annemiek ter Horst – Vennink

45 jaar
Onderneemster paramedische sector
Budgetcoach
Lifestyle coach
Organizer

Wat we doen

StA begeleidt en ondersteunt mensen bij het herstel van verslavings- en/of psychische problematiek

StA geeft trainingen en coaching op het gebied van zorg, herstel, participatie en ervaringsdeskundigheid. Dit aan cliënten, naasten, gemeentes en andere instellingen

Wij onderscheiden ons doordat wij met z'n tweeën het TOTAALPAKKET aan zorg kunnen bieden aan onze cliënten.

Zowel het psychische als het verslavingsdeel, het dagelijks functioneren en participeren in de maatschappij, de thuisadministratie op orde krijgen, het huis ordenen en een gezonde levensstijl creëren.

We kijken samen met de cliënt naar zijn/haar kwaliteiten en werken daar vanuit naar herstel. We bieden een vast vertrouwensmaatje die flexibel inzetbaar is. We werken naast persoonlijk contact ook met E-health via diverse sociale mediakanalen.

Two Closed Doors with Different Color in Front in the Room 3D Illustration, Choice Concept

Onze visie

Ons doel is mensen bewust te laten worden van de kwaliteiten die ze hebben. Samen een positieve, unieke en persoonlijke structuur neer te zetten. Waardoor er een omgeving ontstaat waarin men de ruimte en de kracht ervaart om te gaan én te blijven staan.

Onze missie

Wij begeleiden en ondersteunen mensen met psychische- en/of verslavingsachtergrond vanuit het holistische gedachtengoed bij het herstel én het bewust worden van de vele kwaliteiten die ze hebben en motiveren om daar vanuit verder te gaan leven.

Wat wij bieden

Één vast vertrouwensmaatje

Een direct contact met de persoonlijk begeleider. Telefonisch of via social media goed bereikbaar.

Uniek en persoonlijk systeem

Met als doel een omgeving te creëren waarin de cliënt op de hoogst haalbare en meest gewenste wijze kan functioneren. Met als gevolg dat hinderende factoren niet langer een hoofdrol spelen.

Opzetten van steunende netwerken

Zodat er weer ruimte ontstaat voor groei.

Wat wij bieden aan trainingen en workshops…

Een greep uit mogelijke onderwerpen:

Wat is herstel?
Wat houdt de inzet van ervaringsdeskundigheid in?
Wat kan de toegevoegde waarde zijn van ervaringsdeskundigheid?
Wat is ervaringsdeskundigheid?
Wat is stigma en wat kun je er tegen doen?
Wat is herstelondersteunende zorg?

Silhouette of bird flying and broken chains at beautiful mountain sunset background

Herstel versus genezing

Genezing gaat uit van een terugkeer naar de oude situatie. Volgens ons is dit te ongenuanceerd.

Dit omdat verslaving en/of psychische problemen door hun levens ontwrichtende karakter vaak diepe sporen achterlaat. Sporen die niet uit te wissen zijn.

M.a.w. een depressie, een verslaving, een psychose enzovoort heeft zoveel impact dat het onmogelijk is terug te gaan naar de situatie van voordat dit gebeurde.

Herstel is een breder begrip dan genezing.

Het gaat over het (her)vinden van de regie over eigen leven.

Herstel gaat uit van eigen kracht. De moed vinden om nieuwe paden te bewandelen.

Herstel gaat er ook vanuit dat het eigen handelen een functie heeft of heeft gehad en een reactie was op gebeurtenissen.

We beperken ons niet tot het herstel van symptomen (remissie), maar veel meer om het herstel van het functioneren (functionele remissie) en belangrijker nog, herstel van het zelfbeeld.

Begeleiding en ondersteuning

We maken bewust een onderscheid tussen begeleiding en ondersteuning.

Begeleiding
Bij onze begeleiding gaat het vooral om het (her)ontdekken van eigen ideeën.
Het ontdekken wat het leiden van een bevredigend, hoopvol en nuttig leven inhoudt voor de cliënt en ze hierbij begeleiden.

Ondersteuning
Bij onze ondersteuning gaan we wederom uit van eigen kracht en kunnen.
We gaan er vanuit dat mensen zelf dingen kunnen, echter dat dit niet altijd alleen lukt. We helpen de cliënt met het ontplooien van deze ideeën.

We zijn er voor...

Jongeren en volwassen

  • Die kampen met psychische uitdagingen.
  • Die worstelen met verslaving.
  • Die het (nog) niet lukt om structuur in de dag te brengen.
  • Die uitdagingen missen en hun talenten nog niet kennen.
  • Die willen herstellen en participeren in de maatschappij.
  • Die een persoonsgebonden budget (PGB) hebben of daarvoor in aanmerking komen.

Neem contact met ons op

Oosterhoutstraat 59
9401NC Assen

stasamensterk@gmail.com

0592 408 767
06 23 86 86 17

Invalid Email